Trang chủ - Nhà Nông Xanh - Vì nền nông nghiệp bên vững

Mía trổ cờ chờ thu mua, dân xứ Nghệ như ngồi trên đồng lửa

Tại Nghệ An, hàng trăm ha mía đã bị trỗ cờ. Trong khi đó, các công ty mía đường...