Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 9 tháng tăng

Theo Bộ NN&PTNT, 9 tháng đầu năm 2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông, lâm, thủy sản đạt gần 52,8 tỷ USD; trong đó, xuất khẩu đạt 30,05 tỷ USD, tăng 1,6% so cùng kỳ năm 2019; nhập khẩu khoảng 22,8 tỷ USD, giảm 2,2%.

Trong tháng 9/2020, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 3,8 tỷ USD, tăng 3,8% so với tháng 8/2020 và là tháng đạt kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong 9 tháng qua; trong đó, giá trị xuất khẩu nhóm nông sản chính ước đạt trên 1,6 tỷ USD, lâm sản chính trên 1,2 tỷ USD, thủy sản đạt 820 triệu USD và chăn nuôi đạt 34 triệu USD…

Tính chung 9 tháng, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 30,05 tỷ USD, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2019. Cụ thể: nhóm nông sản chính đạt gần 13,7 tỷ USD, giảm 1,1%; chăn nuôi ước đạt 231 triệu USD, giảm 19,7%; thủy sản ước đạt trên 6 tỷ USD, giảm 3%; lâm sản chính đạt khoảng 9,1 tỷ USD, tăng 13,2%.

Từ đầu năm đến nay, dù còn nhiều các mặt hàng có xuất khẩu giảm nhưng gạo, rau, sắn, tôm, gỗ và sản phẩm gỗ, quế, mây tre vẫn duy trì giá trị xuất khẩu tăng so với cùng kỳ. Chẳng hạn về gạo, khối lượng xuất khẩu gạo 9 tháng ước đạt trên 5 triệu tấn, giảm 0,6% so với cùng kỳ nhưng giá trị tăng 12%; hay rau đạt 515 triệu USD, tăng 7,6%; sắn đạt 110 triệu USD, tăng 89,9%; tôm thu về gần 2,75 tỷ USD, tăng 12,7%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt khoảng 8,5 tỷ USD, tăng 12,4%…
Hiện đã có 8 nhóm, mặt hàng xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD và 6 nhóm, mặt hàng có giá trị xuất khẩu trên 2 tỷ USD là cà phê, gạo, hạt điều, rau quả, tôm, gỗ và sản phẩm gỗ; Những mặt hàng giảm nhiều như: hồ tiêu đạt 489 triệu USD, giảm 17,6%; cá tra đạt trên 1,1 tỷ USD, giảm 23,5%.

Cũng trong 9 tháng, kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản khoảng 22,8 tỷ USD, giảm 2,2% so cùng kỳ năm 2019.