Bắc Kạn: Trồng thử nghiệm một số giống lạc mới

Vụ Xuân 2019, Trung tâm Khuyến nông Bắc Kạn triển khai mô hình “Thử nghiệm một số giống lạc mới” tại xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển, chống chịu sâu bệnh và năng suất của một số giống lạc mới, tính phù hợp với trình độ thâm canh của người dân. Trên cơ sở đó khuyến cáo, khuyến khích người dân chuyển đổi loại cây trồng đảm bảo đem lại giá trị kinh tế cao.

Theo đó, Trung tâm Khuyến nông trồng thử nghiệm 03 giống lạc L14, L27, L29(do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Đậu đỗ – Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm chọn ra theo phương pháp chọn lọc) để lựa chọn được giống tốt tiếp tục thử nghiệm trong vụ mùa.

Mô hình có quy mô 01 ha với sự tham gia của 15 hộ dân, diện tích 3.000 – 4.000 m2/giống, thực hiện trên loại đất trồng lúa một vụ, chân ruộng bậc thang thoát nước tốt. Mô hình thực hiện theo hướng thâm canh với phương pháp che phủ ni-lông. Mô hình đối chứng sử dụng giống lạc đỏ địa phương theo phương pháp không che phủ ni-lông. Hộ gia đình tham gia thực hiện mô hình được hỗ trợ 70% giống và phân bón; được tập huấn kỹ thuật.

Qua thời gian trồng 05 tháng, các chỉ tiêu theo dõi về sinh trưởng, các yếu tố cấu thành năng suất của 3 giống lạc thử nghiệm đều cao hơn so với giống lạc đỏ địa phương. Chiều cao cây của các giống lạc thử nghiệm (trung bình từ 41,2 – 45,7cm), cao hơn đối chứng (40,2 cm); số cành cấp 1 nhiều hơn và số quả/cây cũng nhiều hơn so với đối chứng. Các chỉ tiêu theo dõi về sâu bệnh cho thấy giống lạc thử nghiệm đều bị nhiễm nhẹ hơn hoặc tương đương giống đối chứng.

Năng suất của các giống lạc L14 đạt 22,5 tạ/ha, giống L27 đạt 26 tạ/ha, giống L29 đạt 30 tạ/ha, đều cao hơn giống đối chứng (lạc đỏ địa phương 20 tạ/ha).

Với cùng mức đầu tư 32 triệu đồng/ha, giá bán trên thị trường lạc tươi 15.000 đồng/kg, năng suất của các giống lạc mới từ 45 – 60 tạ/ha, tương đương với 67,5- 90 triệu đồng/ha, trừ chi phí đầu tư cho thu nhập từ 35 – 58 triệu đồng/ha, cao hơn từ 7,5 – 30 triệu đồng/ha so với trồng giống địa phương (năng suất 40 tạ/ ha tương đương với 60 triệu).

Tham quan mô hình trồng thử nghiệm các giống lạc tại thôn Bản Quá, xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn

Như vậy, các giống lạc thử nghiệm có khả năng sinh trưởng phát triển tốt, khả năng chống chịu các yếu tố ngoại cảnh khá; ít nhiễm sâu bệnh, phù hợp với điều kiện sinh thái của địa phương. Giống mới chất lượng tốt, năng suất cao nên được bà con nông dân quan tâm. Đặc biệt kỹ thuật trồng lạc có che phủ nilon là một tiến bộ kỹ thuật mới đối với bà con tại địa phương, ưu điểm của việc che phủ nilon cho lạc: giảm công làm cỏ, số quả/ cây nhiều hơn, năng suất cao hơn 15 – 20% so với phương thức canh tác truyền thống.  Kết quả đã chọn được giống L27 và L29 nhiều ưu điểm vượt trội về sinh trưởng, năng suất cao, tiếp tục trồng thử nghiệm ở vụ mùa 2019.