Ứng dụng đèn UV trong xử lý nước thải nuôi tôm

Năm 2020, TP Hải Phòng triển khai thí điểm mô hình ứng dụng tia cực tím (đèn UV) xử lý nước trong nuôi siêu thâm canh TTCT hai giai đoạn bằng bể ương di động có mái che theo chuỗi giá trị. Kết quả vụ nuôi thử nghiệm cho kết quả hơn mong đợi.

Điểm mới và sáng tạo của mô hình này là đèn UV được lắp đặt trong hệ thống xử lý nước, tiêu diệt các loại vi khuẩn và mầm bệnh làm cho nguồn nước sạch hơn. Nuôi tôm hai giai đoạn rút ngắn thời gian nuôi, hạn chế tối đa việc xả thải ra môi trường. Bể nuôi di động có mái che, giảm thiểu rủi ro lũ lụt thiên tai, kiểm soát tốt con giống từ lúc mới thả đến thu hoạch, kiểm soát tốt mọi vấn đề môi trường trong ao.

Mô hình hỗ trợ 2 bể nổi có mái che đường kính 13 m, 1 bể nổi đường kính 8 m, 1 bể đường kính 12 m, 1 bể đường kính 25 m, 4 bộ sục khí và 7 máy xử lý nước bằng tia UV. Kết quả ban đầu cho thấy, ứng dụng tia cực tím xử lý nước trong nuôi siêu thâm canh TTCT hai giai đoạn khắc phục được việc xử lý nguồn nước, quy trình nuôi khép kín, kiểm soát mọi vấn đề trong ao nuôi, hạn chế dịch bệnh, tăng mùa vụ, tăng mật độ nuôi, nâng cao tỷ lệ sống, từ đó tăng năng suất và hiệu quả trên một đơn vị diện tích nuôi. Vụ nuôi thử nghiệm cho kết quả, tôm đạt cỡ trung bình 55 – 60 con/kg, tỷ lệ  sống các hộ nuôi trên bể khoảng 75%, trên ao nổi khoảng 65%.