Nuôi trồng thủy sản cho lợi nhuận cao

Theo báo cáo của Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Nai, năm 2022, giá trị sản xuất thủy sản đạt 2.555 tỷ đồng, tăng hơn 4,8% so với năm ngoái.

Thu hoạch cá tại vùng nuôi cá bè trên sông La Ngà tại H.Định Quán

Nuôi trồng thủy sản đạt mức tăng trưởng cao so với sản xuất nông lâm thủy sản nói chung. Hiệu quả sử dụng đất thủy sản cũng không ngừng tăng lên đạt mức 485 triệu đồng/ha/năm 2022. Có được hiệu quả này nhờ người nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh đã chủ động chuyển đổi từ phương thức nuôi quảng canh sang phương thức nuôi thâm canh, siêu thâm canh, chuyển đổi đối tượng nuôi kém hiệu quả sang đối tượng có giá trị kinh tế cao như: tôm thẻ, tôm càng xanh và một số loại cá nước ngọt khác. Cơ cấu ngành nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh tiếp tục chuyển dịch theo hướng nâng tỷ trọng sản phẩm nuôi trồng thủy sản nước ngọt và chất lượng con giống theo hướng sạch bệnh, thích ứng với biến đổi khí hậu.