Đề nghị các địa phương tăng cường chỉ đạo nuôi trồng thủy sản các tháng cuối năm

Bộ NN&PTNT vừa có văn bản đề nghị các địa phương tăng cường chỉ đạo nuôi trồng thuỷ sản các tháng cuối năm 2023, đảm bảo kế hoạch tăng trưởng khi kết quả xuất khẩu mặt hàng này bắt đầu khởi sắc.

Để nuôi trồng thuỷ sản những tháng cuối năm phát triển ổn định, đáp ứng đủ nhu cầu nguyên liệu phục vụ chế biến và xuất khẩu, Bộ NN&PTNT đề nghị các tỉnh, thành phố:

Khẩn trương tổ chức rà soát, thống kê nguồn, lượng và khả năng sản xuất, cung ứng vật tư đầu vào phục vụ nuôi trồng thuỷ sản;

Cùng với đó, thống kê nắm bắt tình hình lượng thuỷ sản hiện đang nuôi; lượng thuỷ sản hiện có tại các cơ sở chế biến, xuất khẩu trên địa bàn; diễn biến giá thuỷ sản nguyên liệu; từ đó, kịp thời thông tin đến doanh nghiệp và người nuôi để có kế hoạch và giải pháp cụ thể, phù hợp trong tổ chức nuôi, chế biến và xuất khẩu;

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ổn định nuôi các đối tượng thuỷ sản nuôi chủ lực, đẩy mạnh phát triển nuôi trồng trên biển và các đối tượng có giá trị kinh tế cao; duy trì diện tích nuôi sinh thái, hữu cơ, tôm lúa, tôm rừng, quảng canh cải tiến, kết hợp các biện pháp tăng năng suất, sản lượng nuôi ở những khu vực này để phát huy lợi thế sản phẩm tôm sú; phát triển nuôi tôm thẻ chân trắng ở những vùng có đủ điều kiện hạ tầng và kiểm soát tốt các khâu sản xuất;

Tập trung phát triển chuỗi cá tra từ giống, thức ăn đến nuôi thương phẩm; phát triển nuôi trồng trên biển xa bờ;

Thực hiện các giải pháp hạ giá thành trong nuôi trồng thuỷ sản; áp dụng kỹ thuật tiên tiến ở tất cả các khâu trong quy trình nuôi để tăng tỷ lệ sống, giảm hệ số thức ăn; tổ chức liên kết sản xuất để giảm khâu trung gian, đảm bảo vật tư đầu vào đến tay người nuôi nhanh nhất, gần nhất, chi phí thấp nhất;

Tăng cường quan trắc, cảnh báo môi trường các vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung, kịp thời đưa ra khuyến cáo và cảnh báo người nuôi; làm tốt công tác phòng và chống dịch bệnh trong nuôi trồng thuỷ sản nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại trong nuôi trồng thuỷ sản;

Thực hiện tốt công tác quản lý an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc trong nuôi trồng thuỷ sản.

Bộ NN&PTNT đề nghị các địa phương:

Tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ về phát triển nuôi trồng thuỷ sản đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tổ chức phát triển nuôi trồng thuỷ sản theo nguyên tắc hợp tác, liên kết để tạo ra giá trị gia tăng trong từng công đoạn;

Có các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và người nuôi tổ chức liên kết, tối ưu hoá chuỗi sản xuất để giảm giá thành, nâng cao hiệu quả, thúc đẩy tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.