Hòa Bình siết chặt quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản trên thị trường

Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản tỉnh Hòa Bình đã thực hiện nhiều hoạt động quan trọng như hướng dẫn, thẩm định, và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho hàng loạt cơ sở sản xuất.

Tỉnh Hòa Bình hiện đang chứng kiến những bước tiến quan trọng trong việc quản lý chất lượng sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP). Các biện pháp quản lý từ cơ sở sản xuất cho đến quá trình phân phối đã được thực hiện một cách chặt chẽ, đảm bảo rằng nguồn gốc và chất lượng của sản phẩm được kiểm soát một cách nghiêm ngặt.

Trong thời gian gần đây, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản tỉnh Hòa Bình đã thực hiện nhiều hoạt động quan trọng như hướng dẫn, thẩm định, và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho hàng loạt cơ sở sản xuất. Đồng thời, việc xử lý nghiêm túc các trường hợp vi phạm đã góp phần tăng cường niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm nông nghiệp của địa phương.

hoa-binh-siet-chat-quan-ly-chat-luong-nong-lam-thuy-san-tren-thi-truong-20231102222830
Hòa Bình siết chặt quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản trên thị trường.

Bên cạnh đó, việc tập trung vào xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp theo các tiêu chuẩn quốc tế như VietGAP, nông nghiệp hữu cơ cũng là một điểm mạnh của tỉnh Hòa Bình. Sự phát triển của các doanh nghiệp và đơn vị sản xuất đạt chuẩn đã mở ra cơ hội mới, giúp mở rộng thị trường xuất khẩu và tăng cường giá trị cho sản phẩm nông nghiệp của địa phương.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều thách thức đối với ngành nông nghiệp, đặc biệt là trong việc quản lý chất lượng do tính chất thời vụ và khó khăn trong việc kiểm soát sản xuất. Vì vậy, việc tăng cường thông tin, tuyên truyền, và phổ biến các quy định của pháp luật về đảm bảo ATTP tới cộng đồng sản xuất – kinh doanh là vô cùng cần thiết để đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh. Đồng thời, việc tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng cũng là một yếu tố quan trọng để đối phó với các trường hợp vi phạm tiềm ẩn.

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ từ các cơ quan chức năng cùng với sự hợp tác tập trung từ cộng đồng sản xuất, ngành nông nghiệp Hòa Bình đang hướng tới mục tiêu xây dựng một ngành nông nghiệp an toàn, bền vững, và có hiệu quả.