Trồng rau không cần đất, nông dân lãi hàng trăm triệu mỗi năm

Không cần đất, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, không phụ thuộc vào mùa vụ, trồng rau thủy canh hồi lưu trong nhà kính đã giúp ông Nguyễn Mạnh Hồng, Hà Nội có thể thu về 100 triệu mỗi năm.