‘Thời điểm vàng’ tiêm phòng cúm cho gia cầm

Để phòng bệnh cúm gia cầm, các nông hộ cần thực hiện tốt quy trình tiêm phòng như sau: Lần 1 tiêm khi gà 15 ngày tuổi; Lần 2 sau lần 1 30 ngày. Sau đó, khoảng 4-5 tháng tiêm nhắc lại 1 lần. Thời điểm tiêm lúc này thường vào những đợt gà có nguy cơ mắc bệnh cao.