Trồng chanh “não người” nông dân An Giang hái tiền triệu/ngày

Có một loại chanh “não người” (chanh chúc) không sợ rớt giá mà chỉ sợ không đủ hàng cung. Cả trái lẫn lá thậm chí là cả cây đều được tận dụng toàn bộ. Ít tốn công chăm sóc, nhẹ chi phí đầu tư ấy vậy mà loại chanh này có thể giúp chủ vườn kiếm tiền triệu mỗi ngày.