Tuyệt chiêu thụ phấn cho hoa bưởi giúp cây sai trĩu quả

Cây bưởi có thể tự thụ phấn tự nhiên thế nhưng tỷ lệ đậu quả sẽ không như mong muốn. Khi nắm bắt được hoạt động ra hoa đậu quả của cây bưởi và tỉnh hình thời tiết để can thiệp kịp thời, chúng ta có thể cải thiện năng suất cho cây bưởi một cách rõ rệt.