Nuôi con đặc sản thu 4 tỷ/năm

Nắm bắt được thị trường, anh Phạm Văn Tính (Tuyên Quang) xây dựng trang trại nuôi con đặc sản như chồn mốc, chồn hương, dúi với quy mô lớn. Nhờ nuôi chồn hương, dúi, trang trại của anh Tính mỗi năm ước tính thu về từ 2 đến 4 tỷ đồng.