Nông dân làm giàu từ lợn giống mới

Trong điều kiện chăn nuôi lý tưởng, lợn nái trung bình đẻ từ 10-12 con mỗi lứa. Thế nhưng, một nông dân tại huyện Đan Phượng, Hà Nội đã mạnh dạn thử nghiệm đưa vào nhân giống, chăn nuôi giống lợn mới. Mỗi lứa, lợn nái có thể đẻ trên dưới 15 con, cá biệt lên tới 18 con. Vậy giống lợn nái này có gì đặc biệt?