Nông dân lãi lớn nhờ kỹ thuật nuôi cá lồng trên sông

Nhằm tận dụng nguồn tiềm năng mặt nước sẵn có, anh Lưu Thanh Hà, Hà Nội đã gặt hái được rất nhiều thành công trong việc nuôi cá lồng trên sông. Vậy để nuôi cá lồng trên sông cần phải có kỹ thuật gì?