Một số lưu ý khi chăm sóc cây thanh long mùa mưa

Trong mùa mưa thường xảy ra ngập úng làm cho cây thanh long bị hư hại không hấp thụ được dinh dưỡng dẫn đến phát sinh dịch hại ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng của cây. Vì vậy bà con cần phải có giải pháp chăm sóc phòng trừ sâu bệnh hại đối với cây thanh long, giúp cây chóng hồi phục.