Nông dân đổi đời nhờ giống cây gai xanh mới

Gai xanh AP1 là cây công nghiệp, được trồng lấy vỏ phục vụ sản xuất thành nguyên liệu sợi cho ngành công nghiệp dệt may. Cây dễ chăm sóc, khả năng chịu hạn tốt, trồng một lần, nhưng thời gian khai thác từ 8 – 10 năm; thu hoạch 4 – 6 lứa/năm. Nhờ trồng cây gai xanh, nhiều nông dân ở Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu.