Lão nông Hà Nội thu tiền tỷ từ việc cho gà nghe nhạc

Ông Kiều Duy Toàn, Hà Nội áp dụng phương pháp cho gà nghe nhạc giúp tỉ lệ gà đẻ trứng đạt tới 97%. Với hơn 13.000 con gà sinh sản, mỗi tháng ông Toàn đưa thị trường 30 vạn quả trứng, cho lợi nhuận 100 triệu.