Cây thanh long bón phân hữu cơ cho quả ‘khủng’ lãi ròng nửa tỷ

Nhờ mô hình trồng thanh long bằng phân hữu cơ, ông Nguyễn Văn Cu, Long An có thể thu về lợi nhuận hơn nửa tỷ đồng. Đặc biệt khi sử dụng phân hữu cơ bón cho cây thanh long, quả thanh long to khủng, có quả nặng hơn 1,3 kg.