Nông dân trúng lớn từ trồng sầu riêng hữu cơ

Năm 2021, dù thời tiết không thuận lợi, thế nhưng giá bán sầu riêng mùa này đang cao ở mức 90.000 đồng/kg. Với những nhà vườn, canh tác sầu riêng theo hướng hữu cơ, lãi còn cao hơn nhiều, khi hàng sản xuất ra, không đủ cung ứng cho thị trường.