Bí kíp phòng bệnh lở mồm long móng trên đàn lợn

Bệnh Lở mồm long móng trên lợn nguy hiểm và gây thiệt hại rất lớn đối với các trại chăn nuôi lợn. Với Lở mồm long móng nói riêng và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên lợn nói chung, ngoài việc phòng bệnh bằng vaccine thì việc kiểm soát an toàn sinh học là điều không thể thiếu và đây là bức tường quan trọng nhất trong việc ngăn ngừa mầm bệnh xâm nhập vào trại chăn nuôi.