Anh nông dân nuôi gà bán chăn thả kiếm bội tiền

Là một thanh niên dám nghĩ, dám làm, anh Đinh Văn Tuấn (huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) đã thực hiện thành công mô hình chăn nuôi gà bán chăn thả để cung cấp thực phẩm sạch ra thị trường.