Bác sĩ bỏ phố về trồng cây ăn quả, dự kiến thu 600 tấn quả/năm

Là một bác sỹ và có một công việc ổn định ở thủ đô. Thế nhưng, ông Khuất Cao Kỳ lại “ngược dòng” lên núi Khởi nghiệp bằng nghề nông trồng cây ăn quả có múi. Năm nay, dự kiến sản lượng ông sẽ thu được khoảng 600 tấn quả các loại.