Vai trò của việc cắt tỉa, tạo tán cho cây xoài ở vùng miền núi phía Bắc

Xoài là cây ăn quả có tiềm năng năng suất rất cao, song cành xoài lại giòn và yếu nên cần được cắt tỉa để có một bộ khung tán khỏe để giữ được một khối lượng quả lớn trên cây và một bộ khung tán thấp thuận tiện cho việc chăm sóc và thu hái quả.