Trồng bí xanh không cần đất quả sai trĩu trịt, thu tiền mỏi tay

Trồng bí xanh theo công nghệ cao không dùng đất chỉ dùng giá thể xơ dừa, tro trấu là mô hình được áp dụng thành công tại TP.HCM. Bí trồng theo cách này cho khai thác quanh năm, sai quả.

Chi tiết bà con tham khảo trong clip dưới đây: