Dự báo sâu bệnh hại cây trồng cần chú ý trong tuần 02-08/04

Tại các tỉnh phía Bắc, bệnh đạo ôn lá tiếp tục phát sinh nhanh gây hại nặng từ đầu đến giữa tháng 4 nhất là trên những diện tích lúa xanh tốt, bón thừa đạm, trên các giống nhiễm, những diện tích lúa đã bị nhiễm bệnh chưa được phòng chống hoặc đã phòng chống nhưng hiệu lực không cao.

Vet benh

1. Trên lúa

1.1. Các tỉnh phía Bắc

– Bệnh đạo ôn lá: tiếp tục phát sinh nhanh gây hại nặng từ đầu đến giữa tháng 4 nhất là trên những diện tích lúa xanh tốt, bón thừa đạm, trên các giống nhiễm, những diện tích lúa đã bị nhiễm bệnh chưa được phòng chống hoặc đã phòng chống nhưng hiệu lực không cao.

– Bệnh lùn sọc đen tiếp tục xuất hiện hại rải rác trên trà lúa ở giai đoạn đẻ nhánh đến cuối đẻ nhánh.

– Sâu cuốn lá nhỏ hại nhẹ trên các trà lúa đặc biệt trên các diện tích lúa xanh tốt, ven làng.

– Rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại diện hẹp chủ yếu trên các trà lúa Xuân sớm và chính vụ.

– Sâu đục thân 2 chấm tiếp tục gây dảnh héo trên các trà lúa Xuân sớm và chính vụ.

– Chuột, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá, bệnh ĐSVK hại tăng; ốc bươu vàng, bọ xít, ruồi đục nõn … tiếp tục hại.

  1.2. Các tỉnh Bắc Trung Bộ

– Bệnh đạo ôn lá: Do điều kiện thời tiết thuận lợi nên bệnh đạo ôn tiếp tục phát sinh, gây hại tăng tại các tỉnh trong vùng đặc biệt là tại Nghệ An và Hà Tĩnh. Bệnh gây sẽ hại trên diện rộng, hại nặng trên những chân đất cát pha, thịt nhẹ, vùng bán sơn địa, vùng gieo cấy các các giống nhiễm như: Xi23, AC5, P6, Thiên Ưu 8, Thái Xuyên 111, TBR225,… khả năng gây cháy, lụi nếu không phòng trừ tốt.

– Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: tiếp tục phát sinh gây hại tăng trên lúa trà sớm ở giai đoạn đứng cái đến làm đòng. Hại nặng trên các chân ruộng bón phân không cân đối thừa đạm.

– Bệnh khô vằn: Tiếp tục phát sinh gây hại tăng, hại nặng tại các tỉnh phía Nam trong vùng.

– Chuột: Tiếp tục phát sinh gây hại tăng hại trên lúa trà sớm ở giai đoạn đứng cái làm đòng, trên lúa trà muộn ở giai đoạn đẻ nhánh, hại nặng trên những chân ruộng gần mương máng, gò bãi.

– Các đối tượng khác: phát sinh gây hại nhẹ.

1.3. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên

– Bệnh đạo ôn lá, bệnh đạo ôn cổ bông, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đen lép hạt, bệnh khô vằn…tiếp tục phát sinh gây hại trên lúa ở giai đoạn đòng trỗ đến chắc xanh.

– Bệnh đạo ôn lá phát sinh và gia tăng gây hại chủ yếu trên lúa giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trỗ, rải rác hại nặng cục bộ ruộng xanh tốt, bón thừa đạm.

– Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bọ trĩ, sâu keo gây hại rải rác.

– Chuột: Tiếp tục gây hại trên các trà lúa Đông Xuân ở giai đoạn đòng trỗ, tỷ lệ hại giảm dần.

– OBV: Di chuyển và lây lan theo nguồn nước.

1.4. Các tỉnh Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long  

– Rầy nâu: phổ biến trưởng thành mang trứng, gây hại ở mức độ nhẹ đến trung bình, cục bộ một số nơi có diện tích bị nặng. Cần thăm đồng thường xuyên, hướng dẫn nông dân quản lý tốt nguồn rầy nâu tại chỗ nhằm hạn chế thấp nhất khả năng lan truyền bệnh VL, LXL do rầy nâu gây ra cho lúa Hè Thu 2018.

– Những địa phương chuẩn bị xuống giống lúa Hè Thu 2018 cần theo dõi lịch xuống giống ở địa phương, gieo sạ mật độ vừa phải, không phun nhiều thuốc trừ sâu phổ rộng lúc đầu vụ nếu chưa thật cần thiết, nhằm hạn chế bộc phát rầy nâu ở giai đoạn sau.

– Sâu năn (muỗi hành): gây hại giảm, hại nặng ở những ruộng trồng giống lúa Jasmin85, OM4900, Đài thơm 8, OM 7347, OM 6162, OM 6976, OM 5451…

Ngoài ra, trên lúa Đông Xuân 2017-2018 ở giai đoạn đòng trỗ cũng cần lưu ý đến bệnh lem lép hạt, đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông.

2. Trên cây trồng khác

– Cây rau màu: Bọ nhảy, Sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang, bệnh thán thư, bệnh thối nhũn, dòi đục lá… tiếp tục gây hại; sâu ăn lá, bệnh gỉ sắt, bệnh khô vằn…  tiếp tục hại trên ngô; bệnh xoăn lá cà chua tiếp tục gây hại.

– Cây nhãn: bệnh chổi rồng nhãn tiếp tục gây hại.

– Cây thanh long: bệnh đốm nâu, ốc sên tiếp tục gây hại.

– Cây có múi: Bệnh greening tiếp tục gây hại.

– Cây hồ tiêu: tuyến trùng hại rễ và bệnh chết nhanh,chết chậm tiếp tục gây hại.

– Cây điều: diện tích nhiễm bọ xít muỗi và bệnh thán thư tiếp tục gây hại.

– Cây dừa: diện tích nhiễm bọ cánh cứng và bọ vòi voi tiếp tục gây hại.

– Cây cà phê: Bệnh khô cành, bệnh gỉ sắt tiếp tục gây hại.

– Cây sắn: Bệnh khảm lá virus tiếp tục hại.

TỔNG ĐÀI KHUYẾN NÔNG CỦA VINAPHONE 9195 liên tục cập nhật tình hình dự báo sâu bệnh hại cây trồng hàng tuần từ Cục BVTV. Quý khách vui lòng gọi 9195 để được tư vấn, hỗ trợ, giải đáp thông tin về Sâu bệnh hại CÂY TRỒNG. Cước phí (200 đồng/phút).

Nguồn Cục BVTV