Hướng dẫn cách phòng chống nóng khẩn cấp cho thủy sản

Nắng nóng kéo dài làm thay đổi đột ngột các yếu tố môi trường nước trong ao nuôi thủy sản như nhiệt độ, oxy hòa tan… dẫn đến động vật thủy sản (tôm, cá…) bị sốc, phát sinh bệnh, hoặc có thể gây chết hàng loạt làm ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng nuôi.

Để chủ động phòng chống nắng nóng, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất có thể gây ra đối với thủy sản, bà con có thể tham khảo clip dưới đây: