Lão nông Vĩnh Long nuôi dế kiếm 20 triệu mỗi tháng

Những năm gần đây, mô hình nuôi dế thương phẩm đang nở rộ tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. bởi vốn đầu ít, cũng như tận dụng được diện tích nuôi trồng tại các hộ gia đình, giá bán ra ổn định. Tại Vĩnh Long, một lão nông đã có thu nhập đều đặn 200 triệu mỗi năm nhờ vào 100 m2 nuôi dế Thái.