Hòa Bình – Tiềm năng từ trồng dưa kim hoàng hậu công nghệ Isarel

Với số vốn đầu tư hàng chục tỷ đồng, có thể nâng cao năng suất 3-4 vụ/năm và sản phẩm làm ra đạt chất lượng VietGAP. Nhờ vậy, mỗi năm mô hình trồng dưa kim hoàng hậu theo công nghệ Isarel của ông Phạm Tiến Sinh, Hòa Bình cho năng suất cao 10-15 lần thông thường.