Dự báo sâu bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 23 – 29/4)

Theo dự báo của Cục BTVTV, tuần này, bệnh đạo ôn lá tiếp tục phát sinh gây hại, nặng nhất là trên những diện tích xanh tốt, bón thừa đạm, trên các giống nhiễm, những diện tích đã bị nhiễm bệnh chưa được phòng chống hoặc đã phòng chống nhưng hiệu lực không cao.

untitled

Bệnh đạo ôn tiếp tục phát sinh gây hại

1. Trên lúa

1.1. Các tỉnh phía Bắc

– Bệnh đạo ôn lá: tiếp tục phát sinh gây hại, nặng nhất là trên những diện tích xanh tốt, bón thừa đạm, trên các giống nhiễm, những diện tích đã bị nhiễm bệnh chưa được phòng chống hoặc đã phòng chống nhưng hiệu lực không cao.

– Bệnh đạo ôn cổ bông phát sinh và gây hại trên diện tích lúa trỗ sớm, nhất là trên giống nhiễm, những diện tích lúa đã nhiễm bệnh đạo ôn trên lá. 

– Bệnh lùn sọc đen tiếp tục biểu hiện trên các trà lúa ở giai đoạn từ cuối đẻ nhánh trở đi.

– Sâu cuốn lá nhỏ: Trưởng thành lứa 2 tiếp tục vũ hóa rộ. Sâu non nở và gây hại ở giai đoạn đứng cái đến làm đòng, đặc biệt là các tỉnh ven biển.

– Rầy nâu – rầy lưng trắng: Rầy cám lứa 2 tiếp tục nở và gây hại chủ yếu trên trà lúa xuân sớm – chính vụ, giống nhiễm.

– Sâu đục thân 2 chấm: Sâu non tiếp tục gây dảnh héo trên trà lúa xuân sớm và chính vụ. Trưởng thành lứa 2 tiếp tục vũ hóa và đẻ trứng.

– Chuột, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá – ĐSVK hại tăng; ốc bươu vàng, bọ xít, ruồi đục nõn … phát sinh gây hại nhẹ.

1.2. Các tỉnh Bắc Trung Bộ

– Bệnh đạo ôn:

+ Bệnh đạo ôn lá tiếp tục có xu hướng gây hại giảm trên các tỉnh phía Nam, gây hại tăng trên lúa trà muộn tại các tỉnh phía Bắc như Nghệ An, Thanh Hóa, hại nặng những chân đất cát pha, thịt nhẹ, vùng bán sơn địa, vùng gieo cấy các các giống nhiễm như: Xi23, AC5, P6, Thiên Ưu 8, Thái Xuyên 111, TBR225,…

+ Bệnh đạo ôn cổ bông: trên cổ lá và cổ bông bệnh tiếp tục phát sinh, gây hại xu hướng tăng trên lúa trà sớm ở giai đoạn đòng trỗ nếu gặp thời tiết sương mù, mưa, ẩm độ cao.

– Bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn tiếp tục phát sinh gây hại tăng trên lúa trà sớm ở giai đoạn làm đòng đến trỗ bông. Hại nặng trên các chân ruộng bón phân không cân đối, thừa đạm.

– Bệnh đốm nâu tiếp tục phát sinh gây hại, nặng hại cục bộ tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế.

– Bệnh khô vằn, rầy nâu, rầy lưng trắng: Tiếp tục phát sinh gây hại tăng, hại nặng tại các tỉnh phía Nam vùng khu 4.

– Chuột tiếp tục phát sinh gây tăng hại trên lúa trà sớm ở giai đoạn làm đòng đến trỗ bông, lúa trà muộn ở giai đoạn đẻ nhánh đến đứng cái, hại nặng trên những chân ruộng gần mương máng, gò bãi.

1.3. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên

– Bệnh đạo ôn lá, ốc bưu vàng, sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng, bọ trĩ… phát sinh gây hại nhẹ – trung bình trên trà lúa xuân hè, lúa mùa sớm.  

– Bệnh đạo ôn cổ bông, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đen lép hạt, bệnh khô vằn…tiếp tục phát sinh gây hại trên lúa ở giai đoạn đòng trỗ đến chín. Sâu cuốn lá nhỏ hại cục bộ lá đòng trên lúa đông Xuân muộn

– Chuột: gây hại nhẹ rải rác trên các trà lúa và giống gieo lúa Xuân Hè.

– Ốc bưu vàng gây hại và lây lan theo nguồn nước.

1.4. Các tỉnh Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long  

– Rầy nâu trên đồng ruộng phổ biến tuổi 3-5, xuất hiện gây hại chủ yếu ở mức trung bình trên lúa giai đọan đẻ nhánh – làm đòng, cục bộ có một số diện tích nhiễm nặng với mật số cao ở giai đoạn lúa trổ. Cần theo dõi chặt chẽ diến biến của rầy trên đồng ruộng, quản lý tốt nguồn rầy tại chỗ, tránh để rầy lây lan ra diện rộng và truyền bệnh Vl-LXL cho lúa Hè Thu 2018.

– Những địa phương chuẩn bị xuống giống lúa Hè Thu cần theo dõi lịch xuống giống, bẫy đèn và tình hình thủy văn ở địa phương để xuống giống tập trung, né rầy gieo sạ mật độ vừa phải, không phun nhiều thuốc trừ sâu phổ rộng lúc đầu vụ nếu chưa thật cần thiết nhằm hạn chế bộc phát rầy nâu ở giai đoạn sau.

2. Trên cây trồng khác

– Cây rau màu: Bọ nhảy, Sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang, bệnh thán thư, bệnh thối nhũn, dòi đục lá… tiếp tục gây hại; sâu ăn lá, bệnh gỉ sắt, bệnh khô vằn…  tiếp tục hại trên ngô; bệnh xoăn lá cà chua tiếp tục gây hại.

– Cây nhãn: bệnh chổi rồng nhãn tiếp tục gây hại.

– Cây thanh long: bệnh đốm nâu, ốc sên tiếp tục gây hại.

– Cây có múi: Bệnh greening tiếp tục gây hại.

– Cây hồ tiêu: tuyến trùng hại rễvà bệnh chết nhanh,chết chậm tiếp tục gây hại.

– Cây điều: diện tích nhiễm bọ xít muỗi và bệnh thán thư tiếp tục gây hại.

– Cây dừa: diện tích nhiễm bọ cánh cứng và bọ vòi voi tiếp tục gây hại.

– Cây cà phê: Bệnh khô cành, bệnh gỉ sắt tiếp tục gây hại.

– Cây sắn: Bệnh khảm lá virus tiếp tục hại.

GỌI 9195 hoặc 19001595 để cập nhật tình hình dự báo SÂU BỆNH hại cây trồng hàng tuần từ Cục BVTV.

Nguồn Cục BVTV