Dịch lở mồm long móng hoành hành tại Yên Bái

Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi – Thú y Yên Bái, tính đến chiều ngày 20/2, tỉnh Yên Bái có 32 thôn bản ở 16 xã có 859 con lợn của 74 hộ mắc dịch LMLM.

Dịch bùng phát từ ngày 1/1/2019, huyện có số xã dịch bùng phát sớm nhất và nhiều nhất là Văn Yên 5 xã, tiếp đến là TP.Yên Bái 6 xã, huyện Trấn Yên 4 xã. Ngày 20/2 dịch phát hiện tại xã Phong Dụ Thượng ở 5 hộ có 22 con lợn nhiễm dịch. Tỉnh Yên Bái đã tổ chức tiêu hủy 608 con, tổng trọng lượng 18,9 tấn.

15-05-07_2
Lợn chăn nuôi ở Công ty Đầm Mỏ được giám sát chặt chẽ dịch bệnh

Trước đó có 12 xã bao gồm 9 xã huyện Văn Yên, 1 xã huyện Mù Cang Chải, 2 xã huyện Trấn Yên có dịch LMLM đã qua 21 ngày không phát sinh ca dịch nào mới, Chi cục Thú y – Chăn nuôi đề nghị các huyện đó công bố hết dịch.

Trong thời gian qua, dịch LMLM đã hoành hành ở 28 xã, nhiều hộ chăn nuôi mất ăn mất ngủ khi dịch LMLM chưa xong thì dịch tả lợn Châu Phi đã tràn vào Việt Nam. Tỉnh Yên Bái đã yêu cầu các cơ quan chuyên môn từ tỉnh đến xã theo dõi tình hình dịch, nơi nào có dịch phải khống chế xử lý ngay.