Đầu bếp dạy sơ chế cá tầm cổ

Cá tầm là một trong những loài cá cổ nhất hiện còn tồn tại, thường có kích thước 2-3 m, thậm chí lớn hơn. Cá tầm không xương, chỉ có sụn. Thịt cá ngọt, chứa nhiều dinh dưỡng.