Làm giàu Nhà Nông Xanh - Vì nền nông nghiệp bên vững
Trang chủ > Nhà nông > Làm giàu

Hiệu quả trồng đậu đỏ trên đất xấu

Trên vùng đất đất đá dăm, sạn cốm chai cứng, nếu trồng đậu xanh, đậu đen thì cây cao không quá gang tay, còn trồng đậu đỏ thì mang lại giá trị kinh tế. Ngoài ra, so với các loại cây trồng khác, trồng đậu đỏ không phải làm cỏ, bón

Xem thêm

Liên kết nuôi cá rô phi theo VietGAP

Năm 2017 là năm thứ hai liên tiếp Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng được Trung tâm Khuyến nông Quốc gia giao thực hiện mô hình nuôi cá rô phi theo VietGAP. Mục tiêu nhằm tuyên truyền, nhân rộng và phát triển bền vững mô hình nuôi cá rô phi, tạo

Xem thêm