Thoát nghèo từ mô hình nuôi dê lấy thịt

Trước khia, gia đình anh Trần Vũ Phong (ngụ ấp Phú Yên, xã Phú Lộc, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) thuộc diện khó khăn, không có đất sản xuất. Nhờ sự cần cù, chịu khó, tâm huyết trong chăn nuôi, với ý chí dám nghĩ, dám làm, đến nay mô hình nuôi dê của anh Phong đã trở thành một trong những mô hình tiêu biểu phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu tại chính quê hương mình.