Dịch tả lợn châu Phi phát sinh thêm tại 47 xã

KTNT Theo Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và PTNT), từ đầu năm 2020 đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi phát sinh thêm tại 47 xã, trong đó, 25 xã mới có dịch và 22 xã tái phát dịch.

Cụ thể, tháng 1-2020, bệnh dịch tả lợn châu Phi phát sinh thêm tại 22 xã mới, số lợn tiêu hủy là 12.037 con. Tháng 2-2020, dịch bệnh phát sinh thêm tại 2 xã mới, số lợn tiêu hủy là 7.435 con. Tháng 3-2020, không phát sinh xã mới có bệnh Dịch tả lợn châu Phi, số lợn tiêu hủy là 6.930 con. Tháng 4-2020, dịch bệnh tái phát tại 12 xã, số lợn tiêu hủy là 1.182 con. Đầu tháng 5-2020, bệnh dịch tả lợn châu Phi tái phát tại 10 xã thuộc 7 huyện của 5 tỉnh với số lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy là 78 con.

Như vậy, tính cả những địa phương xuất hiện bệnh từ năm 2019, đến nay, cả nước có 94 xã thuộc 42 huyện của 16 tỉnh, thành phố có bệnh dịch tả lợn châu Phi chưa qua 30 ngày. Tổng số lợn phải tiêu hủy là 27.662 con.