Nước cấp vào ao nuôi phải qua xử lý từ ao lắng

Đó là khuyến cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 9/12, trong điều kiện mưa lạnh còn diễn biến phức tạp.

Người dân kiểm tra thuỷ sản nuôi những ngày mưa rét

Theo đó, các chỉ tiêu môi trường nước vùng nuôi trên cát ven biển huyện Phong Điền hiện ổn định, đảm bảo trong giới hạn cho phép để nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên giá trị tổng chất rắn lơ lửng (TSS) tại Trung Đồng, xã Điền Hương ở mức 52,0 mg/l là cao hơn ngưỡng giá trị giới hạn theo quy định. Do đó, các cơ sở nuôi tôm chân trắng, nuôi ốc hương phải có ao lắng nước theo đúng quy định của nuôi thâm canh, bán thâm canh; xử lý nước và cân bằng các chỉ tiêu môi trường đảm bảo trước khi cấp vào ao nuôi, luôn theo dõi và chăm sóc tích cực để tăng cường sức khỏe thủy sản nuôi.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, thời gian đến, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt độ hạ thấp nên các cơ sở có ương dưỡng các loại cá nước lợ, các vùng nuôi thủy đặc sản đầm phá Phú Vang, Phú Lộc và tôm chân trắng trên cát huyện Phong Điền cần chuẩn bị các phương án ứng phó, đảm bảo mang lại hiệu quả kinh tế.