Cách phòng bệnh thối trái ca cao trong mùa mưa

Thời tiết mùa mưa ở Nam Bộ và Tây Nguyên rất dễ khiến ca cao bị sâu bệnh gây hại, trong đó phổ biến là bệnh thối trái. Bệnh này là nỗi sợ của bà con vì có thể gây thất thu năng suất 70-80%.

Để phòng bệnh cho ca cao, bà con có thể áp dụng các biện pháp theo hướng dẫn sau: