EU ủng hộ phát triển nuôi trồng thủy sản hữu cơ

Nuôi trồng thủy sản hữu cơ sẽ được khuyến khích ở châu Âu, sau khi Ủy ban châu Âu khởi động một sáng kiến mới trong tuần qua.

Kefalonia Seafood, nhà sản xuất cá vược và cá tráp của Hy Lạp, là một ví dụ về sản xuất nuôi trồng thủy sản hữu cơ hiện có ở EU

Kế hoạch hành động cho sự phát triển của sản xuất hữu cơ nhằm mục đích là để thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hữu cơ ở châu Âu và mục tiêu để tăng “đáng kể” sản lượng nuôi trồng thủy sản hữu cơ trong EU.

Kế hoạch Hành động phù hợp với Thỏa thuận Xanh Châu Âu và các Chiến lược Từ trang trại tới bàn ăn và đa dạng sinh học được thiết lập để cung cấp cho ngành hữu cơ vốn đang phát triển nhanh chóng các công cụ phù hợp để đạt được mục tiêu tăng sản lượng. Nó đưa ra 23 hành động được cấu trúc theo ba trục – thúc đẩy tiêu dùng, tăng sản lượng và cải thiện hơn nữa tính bền vững của ngành – để đảm bảo sự tăng trưởng cân bằng của ngành.

Hướng dẫn Chiến lược mới về phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản của EU sẽ được Ủy ban thông qua vào mùa xuân năm 2021 sẽ thúc đẩy nuôi trồng thủy sản hữu cơ. Ngoài ra, Ủy ban khuyến khích các Quốc gia Thành viên EU đưa việc tăng cường nuôi trồng thủy sản hữu cơ vào các mục tiêu của Kế hoạch Chiến lược Quốc gia nhiều năm đã được rà soát về nuôi trồng thủy sản của họ.

Theo tài liệu: “Nuôi trồng thủy sản hữu cơ có thể giúp đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng về đa dạng thực phẩm chất lượng cao được sản xuất theo cách tôn trọng môi trường và đảm bảo quyền lợi động vật. Nó cũng có thể giúp lấp đầy khoảng cách giữa nhu cầu các sản phẩm nuôi trồng thủy sản của EU và sản xuất các sản phẩm nuôi trồng thủy sản bền vững, đồng thời giải phóng áp lực đối với trữ lượng hoang dã”.

Từ năm 2022, Ủy ban dự định:

  • Hỗ trợ nghiên cứu và đổi mới các nguồn dinh dưỡng thay thế, giống và phúc lợi động vật trong nuôi trồng thủy sản; thúc đẩy đầu tư vào các hệ thống nuôi trồng đa canh và đa nhiệt đới thích nghi; và thúc đẩy các hoạt động của trại giống và ương nuôi cá giống hữu cơ.
  • Xác định và giải quyết khi thích hợp bất kỳ trở ngại cụ thể nào đối với sự phát triển của nuôi trồng thủy sản hữu cơ trong EU. Các hướng dẫn mới về phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản của EU, dự kiến ​​sẽ được Ủy ban thông qua vào mùa xuân năm 2021, sẽ khuyến khích các Quốc gia Thành viên và các bên liên quan hỗ trợ việc gia tăng sản xuất hữu cơ.

Virginijus Sinkevičius, Ủy viên Môi trường, Đại dương và Thủy sản, cho biết: “Canh tác hữu cơ mang lại nhiều lợi ích cho môi trường, góp phần làm cho đất trong lành, giảm ô nhiễm không khí và nước, đồng thời cải thiện đa dạng sinh học. Đồng thời, với nhu cầu tăng nhanh hơn sản lượng trong thập kỷ qua, lĩnh vực hữu cơ mang lại lợi ích kinh tế cho các bên tham gia. Kế hoạch hành động nông nghiệp hữu cơ mới sẽ là một công cụ quan trọng để đặt ra con đường đạt được mục tiêu 25% diện tích nông nghiệp được canh tác hữu cơ và tăng đáng kể nuôi trồng thủy sản hữu cơ trong các Chiến lược Đa dạng sinh học và Chiến lược Từ nông trại tới bàn ăn. Bên cạnh đó, Hướng dẫn chiến lược mới về phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản của EU sẽ sớm được Ủy ban thông qua sẽ thúc đẩy nuôi trồng thủy sản hữu cơ hơn nữa”.