Trang chủ Nhà Nông Xanh Tin nông nghiệp Sẽ có 3 đợt lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ...

Sẽ có 3 đợt lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2021-2022

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết, lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2021-2022 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ gồm có 3 đợt, tổng cộng 16 ngày.
 Ảnh minh họa (Nguồn: ML)

Thực hiện theo quy định tại các Điều 28, 56 Luật Thủy lợi và Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ NN&PTNT thông báo lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2021-2022, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ gồm có tổng cộng 16 ngày, gồm 3 đợt. Cụ thể, đợt 1 từ 0h ngày 4/1 đến 24h ngày 6/1/2022 (3 ngày); đợt 2 từ 0h ngày 15/1 đến 24h ngày 22/1/2022 (8 ngày); đợt 3 từ 0h ngày 13/2 đến 24h ngày 17/2/2022 ( 5 ngày).

Trong thời gian lấy nước, mực nước tại Trạm Thủy văn Hà Nội trong đợt 1 duy trì từ 1,7m trở lên; đợt 2 các nhà máy thủy điện sẽ vận hành tối đa công suất phát điện để tăng cường nguồn nước về hạ du. Đợt 3 duy trì mực nước tại Trạm Thủy văn Sơn Tây từ 1,8m trở lên. Lịch lấy nước có thể được điều chỉnh tùy thuộc tình hình thực tế, bảo đảm đủ nước phục vụ gieo cấy và tiết kiệm lượng nước xả từ các hồ chứa thủy điện.

Để công tác lấy nước đạt hiệu quả cao, Bộ NN&PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện các nội dung tại văn bản số 5264/BNN-TCTL ngày 19/8/2021 của Bộ về việc tăng cường thực hiện giải pháp thích ứng với tình trạng thiếu hụt nguồn nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2021-2022.

Trong thời gian lấy nước, yêu cầu Sở NN&PTNT, các đơn vị khai thác công trình thủy lợi theo dõi chặt chẽ các thông tin liên quan do các cơ quan thuộc Bộ NN&PTNT cung cấp để chủ động chỉ đạo, điều hành, bảo đảm lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2021-2022.

Tổng đài 19001595