Phòng, trừ sâu bệnh trên lúa thu đông

Nông dân đang tập trung xuống giống lúa thu đông 2020. Để đảm bảo năng suất cho vụ lúa này, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT&BVTV) tỉnh đưa ra những khuyến cáo cho nông dân.

Nông dân cần chú trọng khâu làm đất trước mùa vụ

Toàn tỉnh đã xuống giống hơn 94ha/120.008ha lúa thu đông. Lúa chủ yếu đang ở giai đoạn mạ, đẻ nhánh, làm đòng.

Vì thời tiết đang chuyển biến bất thường nên Chi cục TT&BVTV đã cử cán bộ đi thăm đồng và đưa ra dự báo. Theo đó, trong tuần này, lứa rầy nâu tuổi 4 – 5 tiếp tục phát triển và gây hại phổ biến ở mức nhẹ – trung bình trên lúa giai đoạn cuối đẻ nhánh – đòng trỗ; sâu cuốn lá gây hại phổ biến ở mức nhẹ – trung bình trên lúa giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng, những ruộng sạ dày, bón thừa phân đạm và phun thuốc trừ sâu sớm lúc đầu vụ có khả năng bị hại nặng. Trong khi đó, bệnh đạo ôn, cháy bìa lá, lem lép hạt sẽ có diện tích và mức nhiễm tăng trên lúa giai đoạn cuối đẻ nhánh – trỗ chín do điều kiện thời tiết có mưa nhiều, ẩm độ cao thuận lợi cho bệnh phát sinh gây hại. Những diện tích gieo trồng giống dễ nhiễm bệnh như: IR 50404, OM 4218, Jasmine 85, VD 20, OM 4900, nếp… sạ dày, bón thừa phân đạm có thể bị hại nặng.

Nông dân nên áp dụng tốt các giải pháp kỹ thuật “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm”, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý nước hợp lý, bón phân vùi trước khi trục trạc đất lần cuối theo tỷ lệ 100% DAP, 50% Kali… giúp lúa sinh trưởng và phát triển tốt, hạn chế thấp nhất sự phát sinh gây hại của các đối tượng dịch hại, giảm chi phí, tăng chất lượng và lợi nhuận.

Bên cạnh đó, nông dân nên thăm đồng thường xuyên để phát hiện sớm bệnh đạo ôn lá, cháy bìa lá… nhằm có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả, hạn chế ảnh hưởng đến sinh trưởng cây lúa giai đoạn sau; có thể phun ngừa bệnh đạo ôn cổ bông, lem lép hạt ở giai đoạn trỗ lẹt xẹt và trỗ đều; không phun thuốc trừ sâu, bệnh, thuốc kích thích sinh trưởng cho lúa ít nhất 20 ngày trước thu hoạch nhằm bảo đảm thời gian cách ly, an toàn thực phẩm. Nông dân cũng phải tuân thủ tốt nguyên tắc 4 đúng khi phun thuốc và thu gom bao bì, chai thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng để hạn chế ô nhiễm môi trường.