Nông dân ở An Giang thu nhập cao nhờ trồng sen trên đất lúa

Gần 2 ha đất trồng lúa được ông Trương Văn Dũng (Chợ Mới, An Giang) chuyển đổi sang trồng sen, mang lại thu nhập cao gấp nhiều lần so với trồng lúa.