Trồng cây sả giúp nông dân Hòa Bình đổi đời

Nhờ mô hình trồng cây sả theo chuỗi giá trị, cuộc sống người dân tại phường Thống Nhất (TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) khấm khá hơn. Nhiều người nói, nhờ cây sả mà nông dân đổi đời. Vậy người dân ở phường Thống Nhất đã trồng và chăm sóc cây sả như thế nào?