Trồng bưởi da xanh trên đất Bắc cho thu lãi khủng

Ông Chu Văn Linh, Hà Nội là người đưa giống bưởi da xanh trồng trên đất Bắc. Nhờ thu hoạch quả trái vụ so với hoa quả khác nên bưởi da xanh bán được giá cao.