Nuôi ruồi lấy trứng – Mô hình kinh tế mới mang lại lợi ích không ngờ

Không chỉ xử lí chất thải nhanh chóng, ấu trùng ruồi lính đen còn là nguồn phân bón hữu cơ vi sinh và thức ăn giàu đạm cho các loại vật nuôi. Nuôi ruồi lấy trứng là mô hình mang lại những lợi ích không tưởng.