Nữ nông dân hiện đại giúp hàng trăm nông dân đổi đời

Thay đổi tư duy cố hữu về nông nghiệp, đưa công nghệ vào sản xuất rau hữu cơ, giúp hàng trăm nông dân đổi đời. Người nông dân Đặng Thị Cuối ở xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội đã hoàn thành được giấc mơ làm nông an nhàn của mình.