Nông dân tay trắng thành tỷ phú nhờ nuôi cá giống

Tự cải tiến hệ thống ấp trứng cá, thuần hóa những loại cá quý, lấy việc đón đầu thị trường làm yếu tố cạnh tranh với những trang trại khác. Đó là 3 yếu tố mà tỷ phú Phạm Văn Quất, Hải Dương đề ra và thực hiện thành công.