Nỗ lực phát triển cây Sâm Nam núi Dành ‘báu vật’ ở Bắc Giang

Sâm Nam núi Dành từ lâu được coi như một loại thần dược, đã có cách đây khoảng hơn nghìn năm. Người dân nơi đây đang nỗ lực phát triển cây Sâm Nam núi Dành – sản vật tiến vua.