Người sáng chế dây chuyền phơi miến dong tự động đầu tiên ở Việt Nam

Anh Nguyễn Văn Ba, Thái Nguyên là người đầu tiên sáng chế dây chuyền phơi miến tự động đầu tiên ở Việt Nam giúp người sản xuất miến tiết kiệm được nhân công. Vậy anh Ba đã hiện đại hóa quy trình sản xuất miến dong thế nào?