Lúa Đông Xuân sớm được giá cao

Hiện nay, giá lúa chất lượng cao bán tại ruộng giá 10.200 đồng/kg, lúa thường IR 50404 giá từ 9.600-10.000 đồng/kg, người trồng lúa lãi từ 40-60 triệu đồng/ha.

Vụ lúa Đông Xuân 2023 – 2024, tỉnh Đồng Tháp xuống giống hơn 184.000 ha, đạt trên 95% kế hoạch. Diện tích thu hoạch lúa sớm hơn  6.000 ha, năng suất bình quân hơn 6,4 tấn/ha, nhiều  diện tích đạt từ 7-8 tấn/ha.

Thu hoạch lúa Đông Xuân tại huyện Thanh Bình (Đồng Tháp). 
Thu hoạch lúa Đông Xuân tại huyện Thanh Bình (Đồng Tháp). 

Vụ lúa Đông Xuân 2023-2024 ở Đồng Tháp phát triển theo hướng mở rộng diện tích sử dụng nhóm giống lúa cho giá trị cao, ứng dụng quy trình công nghệ mới trong sản xuất, thực hiện xã lũ luân phiên trên cánh đồng sản xuất 3 vụ lúa đã góp phần tăng năng suất. Theo đánh giá của bà con nông dân tỷ lệ sử dụng giống chất lượng cao, thơm đặc sản chiếm gần 70% diện tích.

Ở  tỉnh Đồng Tháp nông dân đa số sử dụng giống lúa xác nhận, ưu tiên sử dụng các giống lúa thơm, cao sản chất lượng cao, giống có thời gian sinh tưởng từ 90 – 105 ngày, đáp ứng yêu cầu thị trường, chống chịu với một số đối tượng sâu bệnh. Các giống chủ lực cho vụ lúa năm nay  như: lúa Đài Thơm 8, OM 18, OM 5451, OM 4900, Nàng hoa 9.

Đầu vụ lúa Đông Xuân 2022-2023 lúa chất lượng cao bán tại ruộng với giá 6.900 đồng/kg, lúa IR50404 bán 6.600 đồng/kg nhưng vụ lúa Đông Xuân 2023-2024 lúa chất lượng cao bán tại ruộng với giá 10.200 đồng/kg; lúa IR 50404 bán 10.000 đồng/kg. Như vậy, vụ lúa năm năm nay nông dân thu lãi khoảng 1,5 lần so với vụ Đông Xuân trước.

Huyện Tháp Mười là nơi có nhiều diện tích lúa Đông Xuân thu hoạch sớm với hàng ngàn ha. Tại cánh đồng hơn 2 ha đang thu hoạch của chị Phạm