Kỹ thuật chăm sóc cây mai xanh thái sai hoa

Cây hoa mai xanh Thái sau khi trồng khoảng 1 năm sẽ bắt đầu có hoa. Để cây cho hoa nhiều và đẹp, bà con cần chú ý các yếu tố như ánh sáng, độ ẩm, dinh dưỡng…Nếu ánh sáng không đủ cây sẽ ra nhiều đọt non, vươn dài mà không có sự phân hóa mầm hoa. Hay dinh dưỡng quá ít cũng sẽ ảnh hưởng đến sự ra hoa của cây.