Hiệu quả từ mô hình trồng cỏ chăn nuôi bò

Khi lượng thức ăn cho đàn bò trở nên khan hiếm và việc chăn dắt thả ăn tự nhiên gặp nhiều khó khăn, nhiều hộ dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã dùng đất vườn hoặc tận dụng đất hoang để trồng cỏ VA06, phục vụ chăn nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Chi tiết tham khảo trong clip dưới đây: